Đối Tác

DSTSeibu Giken DST AB (Thụy Điển)
Một công ty hàng đầu thế giới về công nghệ thiết bị hút ẩm.
Avestagatan 33, SE 163-53 Spanga, Sweden
Tel: (46) (8) 4457720 Fax: (46) (8) 4457739
Website: www.dst-sg.com

Seibu GikenSeibu Giken Co., Ltd (Nhật Bản)
Một công ty hàng đầu thế giới về công nghệ bánh rotor hút ẩm.
3108-3 Aoyagi, Koga City, Fukuoka, 811-3134 Japan
Tel: (81) (92) 9423511 Fax: (81) (92) 9423761
Website: www.seibu-giken.com

BKBỘ MÔN KĨ THUẬT NHIỆT LẠNH
Khoa Cơ Khí
Đại học Bách Khoa TP.HCM
B5 Building, 268 Ly Thuong Kiet St., Dis. 10, HCMC, Vietnam
Tel: (84)(8) 38647256_ext 5897/5898 Fax: (84) (8) 38652315
Website: www.nhietlanh.netwww.hcmut.edu.vn