Xử Lý Độ Ẩm

Máy Hút Ẩm

Seibu Giken DST AB Seibu Giken DST AB được thành lập vào năm 1985 tại Stockholm – Thụy Điển, hiện là nhà sản xuất máy hút ẩm chất lượng hàng […]

Bánh Rotor Hút Ẩm

Seibu Giken Co. Ltd Bánh hút ẩm silica – gel từ Seibu Giken Tất cả máy hút ẩm hút ẩm của DST đều sử dụng bánh hút ẩm bằng Silica […]

See all our news