Energy Saving

Máy Làm Mát Bay Hơi

Quạt làm mát bay hơi làm giảm nhiệt độ của không khí không giống như các hệ thống điều hòa không khí tiêu biểu sử dụng máy nén lạnh hoặc […]

Cooling Pad

Cooling pad ventilation system is a kind of factory ventilation through the combination of wet curtain (cooling pad) and blower fan. The fans exhaust hot, high humid and stale air inside […]

See all our news